Bos pixa.jpg
Ontdek jouw Ware Zelf 💚

Onze ziel heeft veel levens geleefd op aarde en heel veel meegemaakt. Alles wat we onafgerond met ons meedragen uit het verleden, past niet meer bij de nieuwe trilling van liefde en eenheid waar de aarde nu naar toe beweegt en komt aan de oppervlakte. 
 
We worden uitgenodigd om een 'grote schoonmaak' te houden. Alles uit het verleden wat onverwerkt nog aanwezig is in ons systeem en wat ons niet meer dient, zoals onverwerkte emoties, schaamte, schuld, conditionering, beperkende overtuigingen en entiteiten (niet-eigen energie) helen en loslaten.

Zo kunnen we het licht en de liefde van de Bron ontvangen en belichamen op aarde en een hemel op aarde creëren. 
💚

Om jouw proces hierin te ondersteunen bied ik unieke heling sessies aan, zie hier onder. 
 
Expressie cvs lagen.jpg
a864bf6e-5bee-43e5-b68b-a4715a0a9247.JPG

Individuele helingsessie

 Zoals onverwerkte emoties, schaamte, schuld, conditionering, beperkende overtuigingen en entiteiten (niet-eigen energie). Ook kunnen dit bijvoorbeeld onverwerkte gebeurtenissen zijn van het kind in onszelf, of van onverwerkte gebeurtenissen van persoonlijkheden die wij zelf ooit waren in een vorig leven.

 

Deze vertalen zich in blokkades die maken dat de levensenergie niet vrijelijk kan stromen, en we kunnen hierdoor dan ook het gevoel hebben dat we 'vastlopen in het leven. We kunnen ons somber voelen, een laag zelfbeeld ervaren en neerslachtige gedachten. 

 

Een sessie heeft de intentie om de energie en informatie die we in onze energielichamen hebben geïnstalleerd in het verleden en wie we in wezen niet zijn, te erkennen zodat het naar het licht gebracht kan worden.

 

Door alles stap voor stap te erkennen en los te laten wie we niet zijn, kan er meer van jou Ware Zelf naar voren komen in het leven. 💚

 

In de praktijk zijn er lichtwezens aanwezig en samen met de aanwezige gidsen wordt datgene naar voren gebracht wat gezien wat in het moment mag gebeuren, erkend en geheeld mag worden. 

meisje lagen website.jpg
vrouwtje met bokkades.jpg

Een sessie ontstaat intuïtief in het hier en nu, waarbij ik inspeel op wat er naar voren komt met een combinatie van verschillende methodes, NLP, regressie en reïncarnatie therapie, reading (het vertalen van informatie in het moment beelden, woorden en energie) 'acces consciousness' tools en het zingen van klanken die doorkomen ter ondersteuning aan het helingsproces. 

Hierdoor komt er weer een doorstroming op gang en zul je meer ruimte en vrede gaan ervaren in jouw lichaam en zijn. 

💚    Individuele heling sessie    1 uur      € 100,-